Pro přednášející

Přednáška

Každý přednášející musí být přihlášen!
Uzávěrka přihlášek pro aktivní účast je 22. 9. 2017

Pokyny pro zpracování abstrakt

Šablona abstraktu ke stažení

Text abstraktu:

  • česky, slovensky nebo anglicky
  • maximálně 1 normostrana A4
  • Times New Roman
  • nadpis 14, text 12
  • řádkování 1
  • názvy mikroorganismů – kurzívou
  • zarovnání vlevo

Poznámky:

  • preferujeme software MS Word
  • text psát jako volný, bez rámečků
  • příspěvky nad uvedený rozsah budou vráceny k přepracování

Za obsah a správnost zodpovídá autor!

Sborník

Bude připraven sborník, u něhož bude zajištěno ISBN.


Poster

Velikost panelu pro umístění posteru je 110cm × 90cm (výška x šířka).
Formát na výšku!


Prezentační technika

Bude dodáno později.