Pro přednášející

Přednáška

Každý přednášející musí být přihlášen!
Uzávěrka přihlášek pro aktivní účast je 8. 10. 2017

Pokyny pro zpracování abstrakt

Šablona abstraktu ke stažení

Text abstraktu:

  • česky, slovensky nebo anglicky
  • maximálně 1 normostrana A4
  • Times New Roman
  • nadpis 14, text 12
  • řádkování 1
  • názvy mikroorganismů – kurzívou
  • zarovnání vlevo

Poznámky:

  • preferujeme software MS Word
  • text psát jako volný, bez rámečků
  • příspěvky nad uvedený rozsah budou vráceny k přepracování

Za obsah a správnost zodpovídá autor!

Sborník

Bude připraven sborník, u něhož bude zajištěno ISBN.


Poster

Velikost panelu pro umístění posteru je 110cm × 90cm (výška x šířka).
Formát na výšku!


Informace pro přednášející

Příjem prezentací

Prezentace přednášek budou přejímány po celou dobu konání kongresu v časech registrace v přednáškovém sále nejpozději 1 hodinu před začátkem bloku, v němž budou prezentovány. Zde je možno si prezentace také odzkoušet.

Procházka mezi postery

V čase vyhrazeném pro posterovou sekci bude probíhat u jednotlivých posterů krátká prezentace (5 min.) s možností klást autorům sdělení otázky. Prosíme autory posterů, aby byli přítomni v uvedeném čase u své prezentace.

Postery budou vyvěšeny po celou dobu kongresu, materiál pro upevnění posterů je k dispozici u registrace.

Scroll to top