Výbory kongresu

Koordinátoři kongresu

Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. – Ostrava
MUDr. Hana Zelená – Ostrava

Vědecký výbor kongresu

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA – Olomouc
MUDr. Nataša Bartoníková – Zlín
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – Olomouc
RNDr. Daniela Lacková, Ph.D. – Bratislava
MUDr. Josef Mihula – Brno
doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. – Bratislava
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. – Brno
MUDr. Helena Skačániová – Jihlava

Organizační výbor kongresu

MUDr. Michaela Cachová
Mgr. Jakub Hlosta
Ing. Pavel Jurčík
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
Pavlína Kremerová
Ing. Iva Sárová
Klára Závacká

Organizační zajištění

Centrum klinických laboratoří
RNDr. Alena Kloudová – vedoucí centra

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
www.zuova.cz

Scroll to top