Odborný program

Odborná témata

  • Virové a bakteriální infekce dolních cest dýchacích a jejich diagnostika
  • Mykobakteriální a mykotická onemocnění klinicky i laboratorně
  • Nová antibiotika a antivirotika
  • Arboviry
  • Průkaz bakteriálních toxinů
  • Infekční průjmová onemocnění, nespecifické střevní záněty, střevní mikroflóra
  • Diagnostické metody průkazu infekčních agens
  • Varia

Čtvrtek 23. 11. 2017

13:00 – 13:15 Slavnostní zahájení MSMD 2017

13:15 – 15:00
Infekční průjmová onemocnění

Předsedající: doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA, Mgr. Tereza Prokopová

20+10 min.
Enteropatogenní Escherichia coli
Marejková Monika
10+5 min.
Extraintestinální infekce vyvolané typickými střevními patogeny
Kubaczková Martina
10+5 min.
Bakteriální původci alimentárních infekcí v potravinovém řetězci člověka na Moravě
Bardoň Jan
10+5 min.
Sledování mikrobiálních rizik spojených s konzumací zeleniny a bylin z farem a tržní sítě
Huvarová Veronika
10+5 min.
Detekce patogenní Yersinia enterocolitica v potravinách rostlinného původu pomocí molekulárních a kultivačních metod
Morávková Monika
10+5 min.
Úloha střevního mikrobiomu v imunitní homeostáze a chronickém zánětu
Lochmanová Alexandra

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 16:15
Bakteriální toxiny

Předsedající: RNDr. Petr Petráš, CSc., Mgr. Tereza Prokopová

20+10 min.
Toxiny Staphylococcus aureus z pohledu NRL pro stafylokoky
Petráš Petr
10+5 min.
Botulotoxiny a jejich laboratorní diagnostika
Prokopová Tereza

16:15 – 16:45 Přestávka na kávu

16:45 – 18:00
Zoonózy

Předsedající: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., MUDr. Jiří Sagan

20+10 min.
Virus západonilské horečky v České republice – čekání na první autochtonní případy
Rudolf Ivo
10+5 min.
Transmisivní forma tularémie
Širůček Petr
10+5 min.
Klinické aspekty hantavirových infekcí
Zelená Hana
10+5 min.
Závažný průběh hantavirózy
Sagan Jiří

Od 19:00 Slavnostní přípitek s občerstvením


Pátek 24. 11. 2017

08:30 – 10:00
Infekce dolních cest dýchacích a jejich diagnostika

Předsedající: RNDr. Vladimír Drašar, Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.

10+5 min.
Diagnostika klinického materiálu z dolních cest dýchacích u pacientů s cystickou fibrózou
Popelková Iveta
10+5 min.
Protrahovaná léčba pneumonie u dětské pacientky
Zezula Lukáš
10+5 min.
Efektívny manažment pacienta s infekciou respiračného traktu
Šefránková Miriam
10+5 min.
30 let diagnostiky legionelóz v ČR. Konečně na správné cestě?
Drašar Vladimír
10+5 min.
Molekulárně-biologická diagnostika a typizace legionelových infekcí
Kantorová Michaela
10+5 min.
Adnátní pneumonie vyvolaná neobvyklým agens
Zárubová Pavla

Přestávka na kávu: 10:00 – 10:30

10:30 – 12:30
Bakteriální rezistence a nové možnosti antiinfekční léčby

Předsedající: doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.

20+10 min.
Nová experimentální antivirotika proti závažným flavivirovým infekcím
Růžek Daniel
10+5 min.
In–vivo testování látek s potenciální aktivitou proti Mycobacterium tuberculosis
Pavliš Oto
10+5 min.
Zásady antibiotické léčby
Kolář Milan
10+5 min.
Tigecyklin – off-label indikace a dávkování
Turjap Miroslav
10+5 min.
Rezistence Escherichia coli k antibiotikům v porodnictví a neonatální péči
Kučová Pavla
10+5 min.
Molekulární epidemiologie antibiotické rezistence enterobakterií izolovaných od pacientů s akutní leukémií
Holý Ondřej
10+5 min.
Rezistencia na antibiotiká u stafylokokov izolovaných z klieštov a z hlodavcov
Kměť Vladimír

Oběd: 12:30 – 13:30

13:30 – 14:15
Zajímavé případy virových infekcí

Předsedající: MUDr. Petr Širůček, MUDr. Hana Zelená

10+5 min.
Epidemie spalniček v Moravskoslezském kraji z pohledu diagnostické laboratoře
Zelená Hana
10+5 min.
Těžké průběhy spalniček na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava
Sagan Jiří
10+5 min.
Chřipková myokarditida – úmrtí 3letého chlapce
Širůček Petr

Přestávka na kávu: 14:15 – 14:45

14:45 – 16:15
Mykotická onemocnění klinicky i laboratorně

Předsedající: MUDr. Naďa Mallátová, Mgr. Radim Dobiáš

20+10 min.
Management kvasinkových infekcí u novorozenců
Mallátová Naďa
10+5 min.
Aktuální stav možností terapie invazivní kandidózy a aspergilózy
Haber Jan
10+5 min.
Multirezistentní kryptické druhy aspergilů z komplexu Aspergillus viridinutans (sekce Fumigati): testování citlivosti metodikou EUCAST a kolorimetrickým testem Sensititre YeastOne
Lysková Pavlína
10+5 min.
Prvý prípad systémovej feohýfomykózy spôsobenej Cladophialophora bantiana na Slovensku
Sládeková Martina
10+5 min.
Histoplazmóza u pacienta s AIDS – kazuistika
Dobiáš Radim

Přestávka na kávu: 16:15 – 16:45

16:45 – 17:30
Posterová sekce

Předsedající: RNDr. Daniela Lacková, Ph. D., Ing. Iva Sárová

P 01. Kazuistika purulentných meningitíd a diagnostika likvorologickým panelom 5 min.
Donauerová Alena

P 02. Střevní parazitózy v ČR nejen v roce 2016 5 min.
Hůzová Zuzana

P 03. Bakteriálni pôvodcovia akútnej hnačky u pacientov z južného Slovenska 5 min.
Lacková Daniela

P 04. The level of 6S RNA controls transition into stationary phase and anbtibiotic production in Streptomyces coelicolor 5 min.
Music Inesa

P 05. cis-Antisense RNAs in antibiotic producing Streptomyces coelicolor 5 min.
Pohl Pavel

P 06. Srovnání výsledků molekulárně biologických metod s metodami kultivačními v rámci diagnostiky Neisseria gonorrhoeae 5 min.
Popelková Iveta

P 07. Kultivační záchyt Mycoplasma hominis z klinického materiálu 5 min.
Prokopová Tereza

P 08. Modifikace Christensenovy metody pro kvantitativní hodnocení antibiofilmové aktivity povrchů endoprotetických materiálů 5 min.
Večeřová Renata

Od 20:00 Společenský večer – raut s živou hudbou v Imperial Hotel Ostrava


Sobota 25. 11. 2017

09:00 – 10:15
Mykobakteriální onemocnění klinicky i laboratorně

Předsedající: MUDr. Mária Müllerová, Mgr. Vít Ulmann

20+10 min.
Mykobakteriózy respiračního traktu – kazuistiky
Ryšková Lenka
10+5 min.
Mykobakteriózy – klinické a laboratorní hodnocení nálezů
Ulmann Vít
10+5 min.
Mykobakteriální infekce z hlediska humánní i veterinární praxe
Hušáková Markéta
10+5 min.
Neobvyklý výskyt mimoplicní tuberkulózy určený rychlou molekulárně-biologickou metodou
Műllerová Mária

Přestávka na kávu: 10:15 – 10:45

10:45 – 11:45
Diagnostické metody přímého průkazu infekčních agens

Předsedající: Mgr. Michaela Kantorová, Mgr. Jakub Mrázek

10+5 min.
Přínos elektronové mikroskopie ve virologii
Vidličková Ivana
10+5 min.
Využití PCR-HRMA při detekci rDNA původců dermatomykóz ze vzorků kůže a jejích adnex
Jaworská Pavla
10+5 min.
Modelový systém pro detekci a kvantifikaci spor Bacillus anthracis ze vzorků prostředí
Králík Petr
10+5 min.
Potřebujeme v lékařské bakteriologii taxonomii bakterií?
Krejčí Eva

11:45 – 12:00 Ukončení konference MSMD 2017

Scroll to top