Odborný program

Odborná témata

  • Virové a bakteriální infekce dolních cest dýchacích a jejich diagnostika
  • Mykobakteriální a mykotická onemocnění klinicky i laboratorně
  • Nová antibiotika a antivirotika
  • Arboviry
  • Průkaz bakteriálních toxinů
  • Infekční průjmová onemocnění, nespecifické střevní záněty, střevní mikroflóra
  • Diagnostické metody průkazu infekčních agens
  • Varia

Předběžný program*

*Uvedené časové údaje a názvy bloků jsou pouze orientační. Finální program bude uveřejněn začátkem října.

Čtvrtek 23. 11. 2017

13:00 – 13:30
Slavnostní zahájení MSMD 2017
13:30 – 16:00
Infekční průjmová onemocnění, střevní mikroflóra
Ing. Monika Marejková, Ph.D. – Enteropatogenní E. coli
Bakteriální toxiny
RNDr. Petr Petráš – Toxiny S. aureus z pohledu NRL pro stafylokoky
16:30 – 18:00
Arboviry
Zvaná přednáška bloku:
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D – Virus západonilské horečky v České republice – čekání na první autochtonní případy

Pátek 24. 11. 2017

08:00 – 10:30
Virové a bakteriální infekce dolních cest dýchacích a jejich diagnostika
11:00 – 12:30
Nová antibiotika a antivirotika
Zvaná přednáška bloku:
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. – Nová experimentální antivirotika proti závažným flavivirovým infekcím
13:00 – 14:00
Postery I
14:00 – 15:30
Mykotická onemocnění klinicky i laboratorně
Zvaná přednáška bloku:
MUDr. Naďa Mallátová – Management kvasinkových infekcí u novorozenců
15:30 – 16:30
Postery II

Od 20:00 Společenský večer – raut s živou hudbou v Imperial Hotel Ostrava.


Sobota 25. 11. 2017

09:00 – 10:30
Mykobakteriální onemocnění klinicky i laboratorně
Zvaná přednáška bloku:
MUDr. Lenka Ryšková – Mykobakteriózy respiračního traktu – kazuistiky
11:00 – 12:30
Diagnostické metody průkazu infekčních agens
12:30 – 13:00
Ukončení konference MSMD 2017